Analitika

Milli Qüdrətin Zirvəsi: Heydər Əliyev və İlham Əliyevin Liderliyində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Şanlı Yolu

Ötən 30 il ərzində iqtisadi və hərbi gücünü yüksəldən Azərbaycan Respublikası Cənubi Qafqaz regionunun qüdrətli ordusunu qurmuş, dünya orduları arasında ön sıralara keçmişdir.

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tarixi 1918-ci ilə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıldığı dövrə dayanır. 26 iyun 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökuməti ordunun yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. Bu, müstəqil Azərbaycanın ilk milli ordusu idi. Lakin, Azərbaycan Sovet İttifaqının tərkibinə daxil edildikdən sonra milli ordu dağıdıldı və yalnız 1991-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etməsi ilə yenidən yaradıldı.

Azərbaycan xalqının ulu öndəri, xalqımızın xilaskarı Heydər Əliyev müstəqilliyin bərpa edildiyi ilk illərdə ölkənin hərbi gücünü formalaşdırmaq və möhkəmləndirmək istiqamətində böyük işlər görmüşdür. Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə gəlməsi ilə ölkədə siyasi sabitlik bərpa olundu və Silahlı Qüvvələrin təşkilatlanması və gücləndirilməsi üçün mühüm addımlar atıldı. Onun rəhbərliyi dövründə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri müasir hərbi texnika və avadanlıqlarla təchiz edildi, hərbi təhsil və hazırlıq sistemləri yaradıldı.

Heydər Əliyev hərbi təhsil sisteminin inkişafına böyük önəm verərək, hərbi akademiyalar və təlim mərkəzlərinin yaradılmasına nail oldu. Onun təşəbbüsü ilə gənc zabitlər və hərbi qulluqçular xaricdə təhsil almağa göndərildi, beləliklə, müasir döyüş texnikalarını və strategiyalarını öyrəndilər.   Heydər Əliyev hərbi təhsil sahəsində keyfiyyətli və müasir tədrisin təmin edilməsi məqsədilə hərbi akademiyaların və institutların yaradılmasına xüsusi diqqət yetirmişdir. Bunlardan ən mühümü 1992-ci ildə yaradılan Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbidir. Bu məktəb, zabit kadrlarının hazırlanmasında və Silahlı Qüvvələrin ehtiyaclarına uyğun ixtisaslı kadrların yetişdirilməsində mühüm rol oynayır.

Heydər Əliyevin hərbi təhsil sahəsində apardığı islahatlar, Azərbaycan ordusunun beynəlxalq səviyyədə tanınan və hörmət edilən bir güc olmasına zəmin yaratdı. Bu gün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri, Heydər Əliyevin qoyduğu təməl üzərində yüksələrək, regionun ən güclü ordularından biri olaraq mövqeyini qoruyur. Onun bu sahədəki töhfələri, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin təminatında əhəmiyyətli rol oynamağa davam edir.

Heydər Əliyevin xarici siyasəti çərçivəsində Azərbaycan ordusu regional və beynəlxalq əməkdaşlıq proqramlarında aktiv iştirak edərək, beynəlxalq hərbi təlimlərdə və sülhməramlı missiyalarda iştirak etdi. Bu, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin beynəlxalq səviyyədə tanınmasına və peşəkarlığının artırılmasına imkan yaratdı.

Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə Azərbaycan və Rusiya arasında hərbi əməkdaşlıq sahəsində mühüm addımlar atıldı. Hər iki ölkə arasında hərbi texnika və silahların alınması, zabitlərin təlimi və müasir hərbi texnologiyaların öyrənilməsi sahəsində əməkdaşlıq mövcud idi.

Heydər Əliyevin siyasi kursunu davam etdirən İlham Əliyev Azərbaycanın hərbi gücünü daha da artırmaq və müasir döyüş qabiliyyətini təmin etmək istiqamətində mühüm işlər görmüşdür. Onun dövründə hərbi büdcə əhəmiyyətli dərəcədə artırılmış, yeni hərbi texnika və silahlar alınmış və ordu müasir standartlara uyğun yenidən qurulmuşdur.

İlham Əliyev hərbi modernləşmə ilə yanaşı, hərbi təhsilə də böyük önəm vermişdir. Hərbi akademiyalar və təlim mərkəzləri yaradılmış, zabit kadrların peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması üçün müxtəlif proqramlar həyata keçirilmişdir. Bundan əlavə, İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın hərbi-sənaye kompleksi inkişaf etdirilmiş, ölkənin öz hərbi məhsullarını istehsal etmə qabiliyyəti artırılmışdır.

İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə hərbi büdcə dəfələrlə artırılmışdır. Bu, Silahlı Qüvvələrin təchizatını və personalın maaşlarını əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmağa imkan verdi. Ölkə başçısı neft sektorundan əldə edilən gəlirləri hərbi sahəyə yönəldərək, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin artırılmasına nail olmuşdur. Neft Fondunun vəsaitləri, hərbi texnikaların alınması, infrastrukturun yaxşılaşdırılması və zabit kadrlarının hazırlanması üçün istifadə edilmişdir. İlham Əliyevin rəhbərliyi altında hərbi qulluqçuların sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması da hərbi büdcənin artırılması ilə mümkün olmuşdur. Zabit və hərbi qulluqçuların maaşları artırılmış, mənzil təminatı yaxşılaşdırılmış və onların ailələrinə dövlət tərəfindən müxtəlif dəstək proqramları həyata keçirilmişdir.

İlham Əliyev müasir hərbi texnologiyaların tətbiqinə və yeni silahların alınmasına böyük əhəmiyyət verdi. Azərbaycan, müasir döyüş texnikası, dronlar və digər yüksək texnologiyalı silahlarla təchiz olundu. İlham Əliyevin rəhbərliyi dövründə Azərbaycan İsrail ilə də yaxın hərbi əməkdaşlıq qurmuşdur. İsrailin inkişaf etmiş hərbi texnologiyaları və kəşfiyyat sahəsindəki təcrübəsi, Azərbaycanın hərbi potensialını və müdafiə qabiliyyətini artırmağa kömək etmişdir. İsrail ilə əməkdaşlıq çərçivəsində müasir silah və texnikaların alınması, Azərbaycanın hərbi arsenalını gücləndirmişdir. Həmçinin Azərbaycan NATO-nun müxtəlif proqramlarında iştirak edərək, hərbi təlimlərdə və sülhməramlı missiyalarda fəal iştirak edir. Bu əməkdaşlıq, Azərbaycanın hərbi qüvvələrinin beynəlxalq standartlara uyğun təlim keçməsinə və təcrübə qazanmasına imkan verir.

Azərbaycanın regional əməkdaşlıq və müttəfiqlik siyasəti, ölkənin milli təhlükəsizliyinin və müdafiə qabiliyyətinin artırılmasında mühüm rol oynayır. Heydər Əliyev və İlham Əliyevin rəhbərliyi altında qurulan və inkişaf etdirilən bu əməkdaşlıq əlaqələri, Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə, müasir hərbi texnologiyaların tətbiqinə və beynəlxalq səviyyədə tanınmasına imkan yaratmışdır. Bu gün Azərbaycan, regionun ən güclü ordularından birinə malikdir və bu güc, strateji müttəfiqlik və əməkdaşlıq siyasətinin nəticəsidir.

2020-ci ildə baş verən 2-ci Qarabağ Müharibəsi, İlham Əliyevin hərbi sahədə apardığı islahatların və modernləşmə tədbirlərinin effektivliyini nümayiş etdirdi. Müharibə müddətində Azərbaycan ordusu müasir texnologiyalar və döyüş strategiyaları tətbiq edərək, uğurlu hərbi əməliyyatlar həyata keçirdi və işğal altındakı torpaqlarını geri qaytardı. Müharibə zamanı Azərbaycanın hərbi texnikalarının, xüsusilə dronların effektiv istifadəsi dünya miqyasında diqqət çəkdi və müharibənin gedişatında həlledici rol oynadı. İlham Əliyevin beynəlxalq səviyyədə apardığı uğurlu diplomatiya nəticəsində Azərbaycan, müttəfiqlərinin dəstəyini qazandı və bu, müharibədə qələbənin qazanılmasında mühüm əhəmmiyət kəsb edirdi. Müharibə zamanı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yüksək peşəkarlığı və hazırlığı müharibənin uğurlu nəticələnməsinə gətirib çıxardı. Bu, İlham Əliyevin hərbi təhsil və hazırlıq sahəsində apardığı işlərin nəticəsi idi.

Heydər Əliyev və İlham Əliyevin Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin formalaşması və inkişafında oynadıqları rol müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Heydər Əliyev ordunun yenidən qurulması və gücləndirilməsi üçün əsas addımlar atmış, İlham Əliyev isə ordunun müasir standartlara uyğun inkişafını və modernləşməsini təmin etmişdir. 2-ci Qarabağ Müharibəsi isə bu səylərin və strategiyaların nə qədər uğurlu olduğunu təsdiqlədi.

26 İyun Silahlı Qüvvələr günü Azərbaycanın hərbi potensialının və qüdrətinin artırılması üçün də bir motivasiya mənbəyidir.

26 İyun  ordumuzun qəhrəmanlığı və milli müstəqilliyin simvoludur. Bu gün Azərbaycanın hərbi potensialının vəziyyəti, dövlətin regional stabilliyədə və beynəlxalq əməkdaşlıqda oynadığı rolda aydın olaraq görünür. İlham Əliyev rəhbərliyi altında hərbi qüdrət artırılaraq, Azərbaycan dünyada tanınmış, təhlükəsizlik və sülhməramlı əməkdaşlıqda mövqe sahibi bir ölkə kimi öz inkişafını davam etdirir.

Bu gün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ölkənin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü təmin edən güclü və etibarlı bir qüvvədir.

Hüseynov Əli,
YAP-ın fəalı

Oxşar Xəbərlər

Back to top button